hd09-1320.jpg

Zwolse Bos - Tonnenberg

Het Zwolse Bos werd in 1911 door de gemeente Zwolle aangelegd. Voor die tijd bestond het gebied uit uitgestrekte heidevelden. Volgens Staatsbosbeheer werden er alleen grove dennen aangeplant die bestemd waren voor de houtproductie. Ook werd hier het drinkwater door de gemeente Zwolle weggehaald.

Tonnenberg Heerde


In het 'kret', de kilometerslange verdiepte sleuf door het bos, liggen nog steeds de ijzeren buizen in de grond die het water naar het pompstation voerden. Vandaar werd het water naar de watertoren op de Turfmarkt in Zwolle gepompt. Op de Turfmarkt in Zwolle staat nog steeds de watertoren.

De watertoren aan de Turfmarkt in Zwolle is gebouwd in 1892 naar een ontwerp van architect Jan Schotel. De watertoren heeft een hoogte van 36,00 meter en heeft een waterreservoir van 500 m3. In 1935 is deze gerenoveerd en in 1959 is de originele toren omgeven door een stenen muur.

De grote dekzandrug waar de Tonnenberg deel van uitmaakt vindt zijn oorsprong in een ver verleden en zou ook tijdens de ijstijd ontstaan zijn zoals vele van deze stuwwallen of 'bergen' in de omgeving.

Staatsbosbeheer

Tegenwoordig streeft Staatsbosbeheer naar een gevarieerd en natuurlijk bos en zorgt voor het onderhoud van de heidevelden. Jonge berken en dennen worden ook met de hand uitgetrokken tijdens speciale schoonmaakacties door vrijwilligers.

Deel dit artikel